Digibar Schagen

Nieuws/informatie


Door omstandigheden hebben er in ons lesrooster een paar wijzigingen plaatsgevonden en zijn er 2 vervangende lessen ingepland op de volgende data:

- dinsdag, 2 januari 2024 van 10.00 - 11.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur.
- dinsdag, 30 april 2024 van 10.00 - 11.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur.

- dinsdag, 19 december 2023 - GEEN DANSEN

VOLWASSENENFONDS GEMEENTE SCHAGEN

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum, zodat ook zij lid kunnen worden van een sportvereniging of een culturele instelling.
Op deze manier wordt sport of een andere creatieve activiteit zoals bijv. schilderen, muziekles, theater voor iedereen toegankelijk.
Er doen 71 gemeenten in 12 provincies mee en ook gemeente Schagen is hierbij aangehaakt.
Vooralsnog kiest de gemeente Schagen ervoor om het fonds in te zetten voor volwassenen van 65 jaar en ouder.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vergoedt tot een maximaal bedrag van € 350 per jaar voor sport en cultuur.
Dit budget kan worden ingezet voor meerdere aanvragen voor sport en cultuur per jaar, totdat het totaalbudget van € 350 is verbruikt.

Kaval heeft zich bij het Volwassenenfonds aangemeld als deelnemende organisatie.
Denk je in aanmerking te komen voor deze regeling dan kun je voor meer informatie eerst even kijken op de website van het volwassenenfonds www.volwassenenfonds.nl Hier vindt je ook een stappenplan.
Een aanvraag wordt gedaan door erkende intermediairs van het Volwassenenfonds.
Voor Schagen zijn dit:
 • Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs van Wonen plus Welzijn
  Alle medewerkers Schagen
  Tel. 0224 273140
  E-mail: info@wonenpluswelzijn.nl
 • Team Sportservice Noordkop
  Jolanda Ides Schagen
  Tel. 06 31022189
  E-mail: jides@teamsportservice.nl
Als je denkt dat je voor deze regeling in aanmerking komt, dan kunt je met één van de twee organisaties contact opnemen; er wordt dan bekeken of de aanmelding aan de voorwaarden voldoet en zij melden je dan aan bij het Volwassenenfonds.
Na goedkeuring vergoedt het Volwassenenfonds de contributie rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder nadat door de betreffende organisatie een factuur is ingediend.
De aanvraag wordt toegekend voor 1 jaar en moet dus elk jaar opnieuw worden aangevraagd.